Miljöpolicy

Vår miljöpolicy på Runes bil i Habo AB är att öka utbildningen av all personal så att vi kan förstå innebörden i avfallshantering bättre och att vi på så sätt bidrar till en bättre miljö i vår kommun.

01 Sortering

Allt avfall från oss ska sorteras noga i godkända behållare, vi ska även verka för mindre utsläpp av avgaser och skadliga ämnen i luft, mark och vatten..

03 Produkter

Vi strävar efter att använda miljövänliga och återvinningsbara produkter för att minimera påverkan i vår omgivning.

05 Leverantörer

Våra leverantörer ska alltid kunna miljödeklarera sina produkter.

02 Eget ansvar

Var och en hos oss har ett eget ansvar och måste vara noggrann med både användning och avfallet från produkterna.
 

04 Informera

Vi informerar gärna våra kunder om våra produkters miljöpåverkan både vad gäller bilar, däck, oljor och övriga tillbehör och verkstadsprodukter.

06 Utbildning

Samtliga anställda i företaget har genomgått godkänd miljöutbildning.